Potápanie v Chorvátsku

S rozšírenými možnosťami cestovania sa potápanie v súčasnosti stalo zaujímavým koníčkom aj pre nás suchozemcov. Riviéra Omiš a celý Jadran ponúka možnosť objavovať nielen krásnu faunu aj flóru podmorského sveta, ale aj tajomné jaskyne alebo pátrať po antických pamiatkach, prípadne nájsť nejaký lodný vrak. Vyznávači aktívnej dovolenky si určite prídu na svoje.

O tom, že potápanie nie je žiadna novinka, a že ide o činnosť skutočne zaujímavú, svedčí aj to, že ako jeden z prvých nakreslil potápačský oblek aj Leonardo da Vinci. O veľké rozšírenie potápanie sa zaslúžil Francúz Cousteau, ktorý navrhol a zostrojil prístroj zvaný aqualung. Zvyčajne začíname “šnorchlovaním”, ktoré nám pootvorí okno do tohto krásneho a tajomného sveta. (Pri dlhšom pobyte v mori pozor na opálenie chrbta a zadnej strany nôh.)

Pre potápanie s dýchacím zariadením musíte vlastniť potápačský preukaz a na jeho základe získať na potápanie povolenie od miestneho príslušného orgánu. Potápačský kurz môžete absolvovať doma v niektorej z mnohých potápačských škôl, získať teoretické vedomosti, a pri ponoroch aj praktické skúsenosti. Väčšina škôl dokončuje kurz ponory na základniach pri mori.

Pre tých, ktorí sa nehodlajú tomuto koníčku venovať alebo nie sú ešte rozhodnutí, sú tu “discovery ponory”, alebo skúšobné ponory. Podobne ako napríklad u tandemového zoskoku padákom máte počas ponoru svojho osobného inštruktora – ochrancu. Za jeho sprievodu a s kompletným potápačským príslušenstvom nahliadnete do podmorského sveta a získate skutočne nezabudnuteľný zážitok. Skúšobný ponor môžete absolvovať buď už doma, alebo Vám takýto ponor môžeme sprostredkovať pri Vašej dovolenky pri mori. Ak sa chystáte venovať potápaniu, oplatí sa zabezpečiť si vlastnú výbavu. Pri nákupe si nechajte poradiť od odborníkov a všetko si dobre vyskúšajte, pravidelne udržujte a kontrolujte.

Športové vybavenie pre  potápanie:
• maska jedno zorníková alebo dvoj zorníková, panoramatická,
• neoprén – mokrý, polosuchý, suchý,
• kompenzátor vztlaku,
• tlaková fľaša,
• plutvy,
• baterka,
• nôž,
• prístrojová konzola: kompas, hĺbkomer, manometer,
• šnorchel.

Ďalšie tipy pre aktívnu dovolenku v Chorvátsku nájdete “TU“.

 

 

Dôležité informácie po vycestovaní na dovolenku

Potrebujete pomoc? Poradíme Vám, kam sa obrátiť.

Kontakty
Ak sa chystáte do vzdialenej cudziny či do krajín s nestabilnou bezpečnostnou situáciou, dohodnite si pravidelný telefonický alebo mailový styk s príbuznými, známymi, kolegami. Po príchode im oznámite svoju presnú adresu (hotel, číslo izby, telefón). Nezaškodí, ak pri dlhšom pobyte v zahraničí oznámite svoje kontaktné údaje aj konzulárnemu úseku nášho veľvyslanectva.

Suveníry
Napohľad taká maličkosť, ale ako vie skomplikovať návrat z dovolenky a pokaziť zážitok z pobytu v zahraničí! Pred nákupom exotických suvenírov (rôzne poľovnícke trofeje, zvieracie kože a mnohé iné) sa informujte v hoteli, v cestovnej kancelárii, u príslušníkov miestnych zložiek o tom, čo možno vyviezť a čo nie. Predídete tým strate času, nervov a často aj vysokým výdavkom za pokuty či už na letisku pri odlete, alebo po prílete. Buďte opatrní, ak Vás niekto neznámy požiada o doručenie balíčka, fľaše s vínom či alkoholom, alebo iných predmetov do SR. Veľmi často sa priekupníci drog snažia takýmto spôsobom zneužívať cudzincov na nelegálny transport drog. Daňou za ochotu býva v takýchto prípadoch trestné stíhanie.

Vyberáme z typických situácií v zahraničí
Ani ste sa poriadne nestihli obzrieť a už Vám v cudzom meste zmizla kabelka či kufrík s peniazmi a dokladmi. Ako postupovať v prípade poistnej udalosti? V prvom rade – doklady. Za stratený či ukradnutý cestovný pas alebo občiansky preukaz Vám konzulárne pracovisko veľvyslanectva SR v pomerne krátkej dobe dokáže vystaviť takzvaný „Náhradný cestovný doklad“. Ako postupovať? Predovšetkým zájdite na najbližší útvar miestnej polície, kde stratu či krádež ohlásite a budete trvať na vystavení potvrdenia o strate / krádeži dokladov. V niektorých krajinách Vám potvrdenie dať odmietnu, aj to sa stáva. Zapíšte si adresu policajnej stanice, dátum a čas a ak sa to dá, aj hodnosť a meno osoby, s ktorou ste hovorili. Požiadajte o umožnenie telefonického rozhovoru s naším veľvyslanectvom. Konzulke / konzulovi oznámte čo sa stalo a pre istotu mu hneď nadiktujte svoje základné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu v SR. Kým si po ceste necháte urobiť potrebnú fotografiu a prídete na konzulát, možno už konzul stihne Vaše údaje overiť a náhradný doklad vystaví za päť – desať minút. Berte do úvahy, že náhradný doklad Vám neumožňuje pokračovanie v ceste do iných štátov, ale je určený na návrat do vlasti čo najkratšou cestou (náhradný doklad platí aj v tých krajinách, cez územie ktorých sa budete na Slovensko vracať).

Zhrnieme to:

  • urobte si pred cestou fotokópiu údajovej strany pasu alebo občianskeho preukazu a uložte ju oddelene od ostatných dokladov. Na ten istý papier si poznačte adresu a kontaktné čísla slovenského veľvyslanectva v krajine, do ktorej cestujete;
  • zoberte si na cestu 1-2 fotografie pasového rozmeru;
  • pri strate či krádeži dokladov ohláste udalosť miestnej polícii a ak je to možné, vyžiadajte si o tom potvrdenie.

A teraz k peniazom: najrýchlejšie ich získate prostredníctvom systému Western Union“. Potrebnú čiastku zloží Váš príbuzný, známy, kolega buď na vybranej pošte, v pobočke Poštovej banky, vyplní odosielací formulár a telefonicky Vám o tom podá správu. Vy si poslané peniaze môžete vyzdvihnúť v ktoromkoľvek výplatnom mieste „Western Union“, ktorých je široká sieť po celom svete. Spravidla sa k svojim peniazom dostanete do jednej hodiny. Ak Vám „Western Union“ nevyhovuje, budete musieť zájsť na slovenské veľvyslanectvo, presnejšie, na jeho konzulárne pracovisko. Tam Vám poradia, ako postupovať pri doplnkovom predaji devíz, resp. ako riešiť stav akútnej finančnej núdze.

No dobre, – poviete si – to je všetko jasné a pekné, ale ja som v krajine, kde Slovensko nemá ani veľvyslanectvo, ani konzulát. Čo potom…? Potom si treba spomenúť, že patríme do Európskej Únie, kde je mimo SR aj ďalších 26 krajín. Vyberte si veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek členského štátu EÚ (najlepšie takého, ktorého jazyk ovládate) a požiadajte o nutnú pomoc tam. Potrvá to o niečo dlhšie, ale určite Vás neodmietnu.

 

Dôležité informácie pred vycestovaním na dovolenku

Doklady
Je dôležité vedieť, či do cieľovej krajiny potrebuje slovenský občan cestovný pas, alebo stačí občiansky preukaz/identifikačná karta. Pri použití cestovného pasu treba dodržať aj nevyhnutnú dobu jeho platnosti po vstupe do krajiny (spravidla sa vyžaduje šesťmesačná platnosť). Pri ceste do zahraničia odporúčame zobrať so sebou aj kópiu údajovej stránky Vášho cestovného pasu (tej s fotografiou) a uložiť ju mimo dokladov. V prípade straty či krádeže pasu Vám uľahčí vybavovanie náhradného cestovného dokladu. Doklady, to nie je iba pas alebo občiansky preukaz – ak cestujete vlastným autom, musíte vedieť, či v danej krajine platí slovenský vodičský preukaz, alebo sa vyžaduje medzinárodný.

Peniaze
Pri prekračovaní štátnej hranice môže kontrolujúci úradník požiadať o preukázanie finančnej čiastky, zodpovedajúcej finančnému zabezpečeniu uvádzanej dĺžky pobytu v zahraničí. Potrebnú sumu na jeden deň pre dospelých a deti si určuje každý štát samostatne a taktiež určuje, či na preukázanie čiastky stačí platobná karta, cestovné šeky alebo hotovosť. Ak cestujete do zahraničia individuálne, nepodceňujte túto povinnosť! Pri nedostatku peňazí sa ľahko môže stať, že Vás do krajiny v lepšom prípade nevpustia, v horšom prípade (ak Vás budú kontrolovať už na území príslušného štátu) Vás môžu zadržať a následne vypovedať z krajiny.

Poistenie
Pri cestách do členských krajín EÚ je od 01.01.2006 potrebné mať preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá do 30 dní. Vo všetkých ostatných prípadoch odporúčame uzavrieť pred cestou komplexné cestovné poistenie na cestu do zahraničia. Poisťovne na Slovensku ich poskytujú takpovediac “ušité na telo” za prijateľné poplatky. Ak sa chystáte vycestovať do zahraničia vlastným vozidlom, nespoliehajte sa iba na zákonné poistenie, uzavreté v SR. Aj malá dopravná nehoda v zahraničí Vás môže prísť poriadne draho, obzvlášť ak dôjde k zraneniu posádky v druhom aute. Aj tu odporúčame poistiť auto a spolucestujúcich v ňom osobitným pripoistením.

Informácie
Vždy je dobré mať informácie o krajine, do ktorej cestujete – o to viac ak sa chystáte do exotických krajín alebo na iný kontinent. Základné informácie nájdete na stránkach cestovných kancelárií alebo na stránkach jednotlivých veľvyslanectiev, akreditovaných v SR. Dôležité sú najmä údaje o aktuálnej bezpečnostnej situácii, povinnom očkovaní ale aj o miestnych pomeroch (náboženských zvykoch, vyžadovanej forme správania sa, oblečenia, zákaze požívania alkoholických nápojov či už na verejnosti alebo vôbec a podobne).

Bezpečnosť
Pred vycestovaním sa oplatí stráviť niekoľko minút pri počítači a zistiť si na internete údaje o bezpečnostnej situácii v cieľovej krajine, eventuálne aj v krajinách tranzitu. Aj počas pobytu odporúčame sledovať miestne informačné zdroje a v prípade zmeny situácie konať uvážlivo a bezpodmienečne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek. Odporúčame pred cestou vyplniť registračný formulár, určený pre občanov SR, cestujúcich do zahraničia. Dobrovoľnou registráciou zjednodušíte pomoc sebe, Vašim príbuzným a známym v situáciách, keď to budete naozaj potrebovať.  Viac o systéme pomoci slovenským občanom v prípade núdze pri cestách do zahraničia nájdete na stránke MZV SR.

Odporúčané články:
Dôležité informácie po vycestovaní na dovolenku
Štátne sviatky v Chorvátsku
Desatoro na cesty