Potulky Chorvátskom – Istria…

 

Istrii sa vystriedali mnohé civilizačné kultúry, ktoré za sebou nechali omnoho viac ako len obyčajné legendy. Na malom priestore nájdete prímorské rybárske, antické i opevnené mestečka, ktoré sa rozprestierajú na takmer každom pahorku istrijského vnútrozemia, s charakteristickými uličkami, námestím, kostolom.

Odhaľte prečo sa Hum nazýva najmenším mestom na svete a čo inšpirovalo Julia Verna, aby dej jedného zo svojich románov umiestnil do mesta Pazin a zistite prečo dávne mesto Dvigrad v 17. stor. jednoducho zmizlo z povrchu zeme a ešte mnoho, mnoho iného. Ak zamierite so strednej Istrie, alebo na jej pobrežie, nemôžete ich minúť. Ak ste tu autom, na bicykli, alebo pešo. Odbočte k týmto malým živým historickým stavbám, zverte sa do rúk miestnych obyvateľov, ktorí Vám radi poradia kde môžete ochutnať domácu kuchyňu, alebo kúpiť domáci olivový olej, víno či med.

Brány týchto malebných miest sú po stáročia otvorené, pozývali mnohých a dnes pozývajú aj Vás…

Grožnaj a Motovun – stredoveká istrijské mestečká.

Mestečka vztýčene na pahorkoch v údoliach, ktorých sa nachádza plodná oblasť rieky Mirny. Historické mestečka Grožnaj aMotovum vzbudzujú pozornosť svojou architektúrou, početnými umeleckými galériami a filmovými, hudobnými udalosťami.

Hum – najmenšie mesto na svete.

14 km juhovýchodne od Buzetu sa nachádza stredoveké mestečko Hum, centrum staroslovanského písma hlaholika a vzácnych fresiek z 12. storočia. Mesto – pamätník, zachovalé stredoveké štruktúry, boli nazvané najmenším mestom na svete.

 

Amfiteáter v Pule.

Najvzácnejšia pulská antická pamiatka z 1. storočia bola kedysi určená k súbojom gladiátorov. Dnes slúži ako koncertná a festivalová scéna svetového mena.

 

 

Národný park Brijuni.

Národný park Brijini, súostrovie 14 ostrovčekov prístupný loďou z Fažany, je vzácnym pamätníkom flóry, fauny a kultúrno-historického dedičstva.

Kostol sv. Eufémie v Rovinji.

Kostol sv. Eufémie dominuje prímorskému mestečku Rovinj a patrí medzi najkrajšie barokové diela na Istrii. Sv. Eufémia je zároveň patrónkou mesta a jej relikvie sa opatrujú v mramorovom sarkofágu v rovnomennom kostole.

Eufraziova bazilika v Poreči.

Jedinečná vzorka ranného byzantského umenia v Stredozemí zo 6. stor.ktorú nechal postaviť vtedajší biskup Eufrasins. Celý komplex (bazilika, átrium, zvoník, biskupský palác) sa nachádza na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Súvisiace články:

Hrady v Severnom Chorvátsku

Filmové festivaly v Pule a Motovune

Aktívna dovolenka v Chorvátsku

Dovolenku v Chorvátsku si zamilujete na prvý šup!