Letovisko Trogir

Najsevernejšou dovolenkovou lokalitou Strednej Dalmácie je riviéra Trogir. Známa je predovšetkým členitým pobrežím a rozličnosťou pláži: na jednej strane nádherné udržiavané kamienkové pláže, na druhej strane živelné útesy, z ktorých je výnimočný pohľad. Starobylé mesto, prístav a nádherné letovisko Trogir leží 27 km západne od mesta Split.

Centrum mesta vybudované na starobylých základoch je situované na malom ostrove Čiovo. Ostrov Čiovo neodlučiteľne patrí k rivére Trogir, sú prepojené zdvíhacím mostom, cez ktorý je voľný prejazd bez poplatkov.

Centrum Trogiru je najlepšie zachovaným románsko-gotickým komplexom v celej východnej Európe. Vyznávači kultúrnych a historických pamiatok, umeleckých diel, pôvodnej architektúry a krásnych ulíc budú mať možnosť v Trogiri, spoznať pôvabné a rôznorodé dedičstvo tohto malebného  mesta. Osada Tragurion bola založená gréckymi osadníkmi v 3. storočí pred n. l., jej názov v preklade znamená “osada pod Kozím vrchom”.
Starobylé jadro mesta v bezprostrednom okolí katedrály vznikalo v 13. až 15. storočia a je na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Letovisko Trogir (ubytovanie Stredná Dalmácia) je mnoho krát nazývané skanzenom. Najdominantnejšou pamiatkou je  románska katedrála sv. Vavrinca z 13. storočia, za opomenutie stoja aj hradby s pevnosťou Kamerlengo, obranná veža sv. Marka, Morská a Pevninská brána a mnoho ďalších pamiatok.

Kamenisté a okruhliakové pláže nájdete na mestskom kúpalisku v zátoke Saldun na brehu ostrova Čiovo. Veľmi  navštevované sú piesočnaté pláže (z hrubého piesku a kamienkov) v obciach Gornjia Donji Okrug. Na východnom pobreží sú možnosti príjemného kúpania v zátoke Supetarska. Príjemné kúpanie si môžete vychutnať aj na iných miestach pobrežia. Bujná vegetácia poskytuje na plážach príjemný tieň.
Dovolenka Chorvátsko – letovisko Trogir zabezpečuje svojim hosťom – vyznávačom aktívnej dovolenky, veľké spektrum aktivít: športový rybolov, potápanie, jachting…

 

Desatoro na cesty

1 ) Pred odchodom sa informujte.
Pred odchodom sa pokúste získať čo najviac informácií o podmienkach cestovania do konkrétnej krajiny.
2 ) Buďte v spojení s kontaktnou osobou.
O plánoch svojej cesty odporúčame informovať osobu Vám blízku
3 ) Cestujte v skupine a cez deň.
V rizikových oblastiach sa pokúste cestovať vždy v skupine, ak to okolnosti dovoľujú, nerozdeľujte sa.

4 ) Chráňte svoje doklady a cenné predmety.
Zvýšenú pozornosť venujte ochrane cestovných dokladov a cenných predmetov.
5 ) Pred odchodom sa poistite.
Určite je potrebné zabezpečiť si poistenie úhrady liečebných nákladov pre pobyt v zahraničí.
6 ) Dodržiavajte miestne zákony a predpisy.
Vstupom na územie cudzieho štátu podliehate jeho jurisdikcii a v prípade porušenia miestneho právneho poriadku Vám môže byť uložená sankcia podľa miestnych predpisov, ktorá môže byť značne odlišná od postihu v Slovenskej republike.
7 ) V núdzi sa obráťte na zastupiteľský úrad SR.
 Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke www.mzv.sk v sekcii „Všetky zastupiteľstvá“. Spojenie na zastupiteľské úrady v krajinách, do ktorých mienite cestovať, si doporučujeme obstarať ešte pred vycestovaním zo SR a považujeme za účelné ho vždy mať pri sebe.
8 ) Skontrolujte si doklady k riadeniu.
K riadeniu motorového vozidla v zahraničí je všeobecne potrebný Slovenky, prípadne medzinárodný vodičský preukaz, osvedčenie o technickom stave vozidla, zelená karta.
9 ) Dodržujte colné predpisy.
Rešpektujte predpisy upravujúce dovoz alebo vývoz niektorých predmetov. Porušenie miestnych predpisov býva prísne sankcionované, výnimkou nie je ani veľmi vysoká pokuta alebo trest odňatia slobody.
10 ) Dodržujte podmienky prepravy zvierat.
Pre cestovanie s domácimi zvieratami sa obvykle vyžaduje Medzinárodný očkovací preukaz alebo platné veterinárne potvrdenie.